Följ ThorenGruppen

Kammarrätten river upp SI-beslut för TIS Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2018 13:01 CEST

Strax innan midsommar beslutade Skolinspektionen att återkalla godkännandet för Thoren Innovation School Stockholm. 

Nu har Kammarrätten beslutat om inhibition, det vill säga att Skolinspektionens beslut tills vidare inte gäller.
- Ett välkommet besked som betyder att den rättsliga processen fortsätter och ger våra elever möjlighet att fortsätta våra populära utbildningar på skolan, säger Håkan Wallengren, utbildningschef, ThorenGruppen AB.

I Kammarrättens dom står bland annat följande; "Skolinspektionens beslut är mycket ingripande och medför långtgående konsekvenser för TIS. Beslutet har sådana verkningar att det kan antas att det inte är fullt möjligt för TIS att, om beslutet senare upphävs, få full kompensation för den förlust som bolaget har orsakats".

Under den tillsyn som myndigheten genomförde på skolan förra hösten upptäcktes brister i skolans rutiner kring hanteringen och uppföljning inom några områden och Skolinspektionen valde strax innan sommaren (18 juni) att stänga skolan. 

- Vi tycker beslutet, särskilt sett till alla de omfattande och kraftfulla åtgärder vi genomfört på skolan, var alldeles för drastiskt och helt felaktigt därför känns det förstås bra att Kammarrätten delar vår uppfattning, säger Wallengren.

Beskedet innebär nu att Thoren Innovation School slår upp portarna som vanligt till hösten.
- Det känns tryggt att vi även fortsättningsvis kan ge våra elever en bra och kvalitativ utbildning, säger Wallengren.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter.