Följ ThorenGruppen

TIS Stockholm överklagar SI:s beslut

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 15:43 CEST

Vi har idag tagit emot Skolinspektionens beslut om att återkalla godkännandet för Thoren Innovation School Stockholm. Beslutet kommer att överklagas.

-Vi har idag tagit del av beslutet och dess motivering och vi menar att Skolinspektionens drastiska åtgärd vilar på felaktiga grunder säger Håkan Wallengren, gymnasiechef.

Under den tillsyn som myndigheten genomförde på skolan upptäcktes brister i skolans rutiner kring hanteringen och uppföljning inom några områden. Vi hävdar att dessa brister har åtgärdats och att beslutet inte baserar sig på dagens situation.

-Vi har vidtagit kraftfulla och omfattande åtgärder vilket redovisats till Skolinspektionen. Tyvärr har de valt att inte ta hänsyn till detta i sitt beslut. Vi var trygga med att vi i fortsättningen kunde ge våra elever en bra och kvalitativ utbildning. Inför höstterminen kommer vi att ha full bemanning med behöriga lärare. Vi har även en meriterad och behörig rektor på plats. Nu ser vi fram emot en rättslig prövning av frågan, säger gymnasiechef Wallengren.

Vi har alltid elevernas bästa i fokus och vi kommer naturligtvis att göra vårt yttersta för att samtliga elever ska kunna fortsätta sin utbildning med hög kvalitet på skolan.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter.