Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ThorenGruppen vidtar åtgärder efter inlägg på sociala medier

Vi har blivit uppmärksammade på de allvarliga anklagelserna som riktats mot en av våra anställda, det oacceptabla språkbruk och de hotelser som förekommit i sociala medier.

Oaktat skuldfrågan är detta språkbruk och agerande något vi naturligtvis tar starkt avstånd ifrån och inte kan acceptera.

Vi har skyndsamt utrett ärendet och den interna genomlysningen har landat i att vi vidtagit de åtgärder vi anser nödvändiga och i samförstånd avslutat anställningen med berörd medarbetare.

I samband med detta gjorde vi även en övergripande genomlysning av våra rutiner kring anställningsprocessen kopplat till detta fall. Vid anställning följer vi det reglemente som säger att vi ska begära ut ett utdrag från belastningsregistret, som avser anställningar inom skola och barnomsorg. Det gjorde vi även i detta fall och där påvisades inga oegentligheter enligt de krav som ställs från myndigheterna.

Av respekt för alla berörda parter kan vi just nu inte kommentera saken ytterligare. Vi ber er vänligen respektera detta.

Ämnen

Kategorier


ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 2 000 medarbetare och 16 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Presskontakt

Håkan Wallengren

Håkan Wallengren

Utbildningschef 010-33 10 004

Mod, Kraft och Passion

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag är vi över 2 000 medarbetare och driver bland annat gymnasieskolor, grundskolor och vuxenutbildning från Kiruna i norr till Malmö i söder.