Följ ThorenGruppen

Att förstå samtiden och samtidigt omfamna vår framtid

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 14:28 CET

Sveriges Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle (9/2) att ”industrin och välfärden skriker efter gymnasialt yrkesutbildad kompetens.”

Vi på ThorenGruppen kan bara hålla med. Hos oss är yrkesutbildningar viktiga och därför utbildar vi ca 2200 lärlingar inom olika yrken som just ministern efterfrågar. Antalet elever på de yrkesförberedande gymnasiala utbildningarna i Sverige har minskat rejält från 35 till 26 procent. Vi har länge jobbat med att motverka denna negativa trend och vi har nått resultat. På våra skolor har elevantalet på yrkesutbildningarna stigit med 16,2% de senaste två åren. Nio av tio elever får dessutom arbete direkt efter sin student.

Ministern ställer sig kritisk till våra specialiseringar YouTuber och Influencer på vårt högskoleförberedande Estetiska program. Varför erbjuder vi dessa specialiseringar? Det bygger på ett flertal rapporter om framtiden. Stiftelsen för strategisk forskning menar att vartannat arbete kommer automatiseras under de kommande 20 åren. Nya typer av yrken och företag kommer att utvecklas vilket medför att synen på utbildning behöver förändras. Vi vill vara en del i den utvecklingen.

Om vi dessutom tar hänsyn till Statens Medieråds rapport Ungar & medier 2017 finner vi att andelen unga som använder internet mer än tre timmar per dag har fördubblats på ett decennium och andelen unga som ser på tv mer än tre timmar per dag har halverats på samma tid. Medieanvändningen är idag en integrerad del av ungas vardag mycket tack vare mobiltelefonen. Rapporten visar också att tv-tittandet har ersatts av annan media till exempel Youtube. Att titta på korta filmklipp är den aktivitet som ökat mest över tid. Rimligtvis borde det uppstå ett behov av arbetskraft inom dessa segment.

Vad är framtidens nya yrken? Självklart kommer det behövas arbetskraft inom de traditionella yrkena men det kommer också skapas nya yrken som bland annat kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, förhandling, förmåga att övertala och omtanke för andra människor.

Vi försöker med andra ord att förstå samtiden och samtidigt omfamna vår framtid. 

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter.