Följ ThorenGruppen

Taggar

Pressmeddelande Printler

Pressmeddelande Printler

Dokument   •   2017-03-24 14:27 CET

Finska näringslivet, TAT,  samverkar med Thoren Business School

Nästa vecka besöker finska näringslivets informationsbyrå, TAT, Thoren Business School i Stockholm för att under två dagar samverka kring näringslivs- och utbildningsfrågor och hittar gemensamma former för digitala projekt.

ThorenGruppen AB förvärvar Karl-Oskar Utbildning AB

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Karl-Oskar Utbildning AB som innefattar tio grundskolor och tre förskolor. Övertagandet av verksamheten sker inom kort och omfattar cirka 1 700 elever och 350 medarbetare på tio nya orter i Sverige.