Gå direkt till innehåll
TBS Stockholm stärker sin position som stadens populäraste affärsgymnasium

Nyhet -

TBS Stockholm stärker sin position som stadens populäraste affärsgymnasium

ThorenGruppens gymnasieskolor uppvisar fortsatt hög kvalitet på sina utbildningar.

Thoren Business School Stockholms resultat i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning bekräftar bilden.
Skolan uppfyller alla de punkter myndigheten granskat.
- Med det här i ryggen fortsätter vi resan till att bli Stockholms bästa affärsgymnasium där varje elev når sin fulla potential, konstaterar Johanna Svensson, rektor.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Yrkesgymnasiet Göteborg är den åttonde i den övergripande tillsynen av ThorenGruppens skolverksamheter och sedan tidigare har följande sex skolor levererat de resultat och den lagstadgade kvalitet myndigheten ställer.

  • Yrkesgymnasiet, Malmö
  • Yrkesgymnasiet, Göteborg
  • Yrkesgymnasiet, Skellefteå
  • Thoren Innovation School, Lund
  • Thoren Business School, Umeå
  • Thoren Business School, Uppsala
  • Thoren Framtid, Karlstad

En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. SI:s regelbundna kvalitetskontroll inom de fyra bedömda områdena; rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning visar att Thoren Business School uppfyller dessa i hög utsträckning i tre av fyra områden.

Inom undervisning anser SI att skolan i flera delar uppfyller kraven, men vill att skolan strukturerar undervisningen så att syftet med lektionerna och arbetsplatsförlagt lärande (APL) tydliggörs något för eleverna.


Thoren Business School är en av Stockholms stad populäraste gymnasieskolor med sina 45 anställda och 780 elever. Med kvalitetsaspekten in stämplad och klar stärks förstås den positiva bilden.
- Vi är mycket glada över SI:s besked. Det är tack vare vår kompetenta personal som ger elever det stöd och den utbildning de har rätt till, säger Svensson.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Elin Olsson

Elin Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-612 55 61

Relaterat innehåll

Mod, Kraft och Passion

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag är vi över 2 200 medarbetare och driver bland annat gymnasieskolor, grundskolor och vuxenutbildning från Kiruna i norr till Malmö i söder.