Gå direkt till innehåll
ThorenGruppen AB har förbättrat och stärkt upp arbetet kring elevhälsan de senaste åren.
ThorenGruppen AB har förbättrat och stärkt upp arbetet kring elevhälsan de senaste åren.

Nyhet -

Elevhälsan har stärkts upp: "Går aldrig att kompromissa med elevernas välmående"

Skolinspektionens kritik 2015-2016 satte i gång ett förbättringsarbete inom ThorenGruppens skolor. Nu har elevhälsan stärkts upp rejält – vilket är av stor vikt för elevernas välmående och skolresultat. 
- Utfallet av våra förbättringsåtgärder de senaste åren har varit bra men vi är aldrig helt nöjda och jobbar med detta varje dag, säger Sanna Pouramin, verksamhetschef för elevhälsan.

Förändringens och förstärkningens vindar har blåst över elevhälsan inom ThorenGruppen AB:s skolor de senaste åren. Skolinspektionens kritik mot huvudmannen 2015 visade bland annat brister i arbete med elevhälsan och dess arbete med förebyggande och hälsofrämjande mål.

Detta blev startskottet för ett mer noggrant kvalitetssäkrat arbete kring elevhälsan. På varje skola finns det nu ett team med en kurator, en skolsköterska, en specialpedagogisk kompetens/specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare samt en skolpsykolog. Varje skola har dessutom tillgång till en egen skolläkare som de skriver egna avtal med.

- Vi har ett krav på att kuratorerna, skolsköterskorna och specialpedagog/specialpedagogisk kompetens och studie – och yrkesvägledarna ska vara på skolan minst 20 procent per vecka, oavsett hur liten skolan är. Kravet från huvudmannens sida är också att elevhälsoteamet ska vara på plats samma dag så att de har förutsättningar att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande samt åtgärdande insatser, säger Sanna Pouramin.

På central nivå har ThorenGruppen anställt tre skolpsykologer. Dessa jobbar förebyggande och hälsofrämjande med skolornas elevhälsoteam och besöker skolorna i koncernen regelbundet. Skolpsykologerna har även möten via Skype och telefon med kuratorerna minst en gång i månaden för att stödja dessa i deras arbete.

Arbetet kring den medicinska kompetensen har också förstärkts – detta helt på eget bevåg då Skolinspektionen inte haft något att anmärka tidigare.

- Det har vi själva valt för att få ännu högre kvalitet. Vi har byggt upp en gedigen metodhandbok för våra skolsköterskor och har också två personer som har medicinskt ledningsansvar, en för grundskolan och en för gymnasiet, berättar Sanna Pouramin.

- Min förhoppning är att vi ska kunna få en central skolläkare härnäst, det skulle kvalitetssäkra våra verksamheter ytterligare samt ge en ännu högre tillgänglighet.

ThorenGruppen har även jobbat förebyggande mot kränkningar de senaste åren där man under fjolåret samarbetade med Friends och där man detta läsår har ett liknande arbete som leds av skolpsykologerna samt ett antal PBS-ambassadörer (positivt beteendestöd).

Hur viktigt är då arbetet med elevhälsan?

- Det är många gånger avgörande att jobba förebyggande och hälsofrämjande för att skolan ska nå goda resultat, säger Sanna Pouramin och fortsätter:

- Mycket har blivit bättre kring elevhälsan i ThorenGruppen men det är ett viktigt arbete som kräver ständig tillsyn, för det går aldrig att kompromissa med elevernas välmående – vare sig psykiskt eller fysiskt.

- Utfallet av våra förbättringsåtgärder de senaste åren har varit bra men vi ska även vara ärliga och säga att mycket också kan bli bättre. Vi jobbar med detta varje dag, säger Sanna Pouramin. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Elin Olsson

Elin Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-612 55 61

Relaterat innehåll

Mod, Kraft och Passion

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag är vi över 2 200 medarbetare och driver bland annat gymnasieskolor, grundskolor och vuxenutbildning från Kiruna i norr till Malmö i söder.